CZYTAJ DALEJ

Co, skąd i dlaczego, czyli a bon entendeur salut!

Po raz drugi przy obiedzie! Z całą pewnością il est plus facile de dire que de faire, dlatego też na mówieniu się zatrzymajmy. Voilà!

CZYTAJ DALEJ

Co, skąd i dlaczego, czyli a bon entendeur salut!

Z całą pewnością il est plus facile de dire que de faire, dlatego też na mówieniu się zatrzymajmy. Czym zaskoczyć na rodzinnym obiedzie? Voilà!