Strategia marki – a po co to komu?

Strategia marki – a po co to komu?

Bez niej nie byłoby skutecznej komunikacji z Klientem, a wyniki sprzedażowe pozostawiałyby wiele do życzenia. Komu i dlaczego jest potrzebna strategia marki? Sprawdziliśmy to i odkrywamy karty w naszym artykule.

Czym jest strategia marki?

Strategia marki jest złożona z wielu działań, mających prowadzić do zamierzonego celu, które powinny być realizowane w dłuższym odstępie czasu. Zadania w ramach ustalonego planu muszą być jednolite. Co więcej, strategia marki musi zostać zaplanowana tak, by można było ją modyfikować w razie potrzeby. Strategię tworzy się na podstawie informacji na temat wartości, reprezentowanych przez markę, jej misji oraz wizji. 

Konieczne jest także zaplanowanie stylu komunikacji z Klientami, czy zebranie informacji na temat konkurencji. Strategia przedstawia plan działania, który jest najczęściej podzielony na mniejsze etapy. Ich wdrożenie pozwala sukcesywnie realizować założenia. Działania związane są z promocją usług bądź produktów, oferowanych przez firmę. Ich odbiorcami są zazwyczaj potencjalni Klienci. Strategia ma na celu powiązanie oferty z daną marką, a także ugruntowanie wizerunku firmy na tle innych.

Czym jest insight?

Insight konsumencki to pojęcie niemal magiczne, budzące wiele emocji, wokół którego często marketerzy gromadzą się jak przy ognisku. Co dokładnie ono oznacza? Insight znaczy (w tłumaczeniu z jęz. angielskiego): „wgląd, wejrzenie, olśnienie”, a najprościej mówiąc – jest to specyficzny powód, dla którego ludzie kupują. Nie da się więc ukryć, że jest niezwykle ważnym pojęciem, w oparciu o które powstaje nie tylko wiele strategii marketingowych, lecz także wiele badań. Pozwala bowiem dopasować ścieżkę zakupową do potrzeb danego Klienta lub grupy, a dzięki temu realizować cele biznesowe firmy.

Jak stworzyć strategię marki?

Co określa strategia marki?

 • Nadrzędne wartości;
 • Misja i wizja;
 • Struktura marki;
 • Osobowość marki i jej cechy szczególne;
 • Analizę konkurencji;
 • Opis grupy docelowej;
 • Sposób komunikacji z Klientami czy odbiorcami tzw. „ton głosu” (ang. tone of voice).

Do czego jest potrzebna strategia marki?

 • Pozwala na precyzyjne umiejscowienie marki na rynku;
 • Wskazuje cechy szczególne, które pozwalają klientom kojarzyć markę;
 • Ułatwia odbiorcom identyfikację z jej wartościami;
 • Daje podstawy do wszystkich działań komunikacyjnych;
 • Określa dokładnie kierunek rozwoju.

Spójność działań ze strategią marki w Agencji Interaktywnej Testin

Agencji Interaktywnej Testin wszelkie działania opieramy o strategie marek naszych Klientów, dzięki czemu nasz marketing internetowy jest w pełni przemyślany i skuteczny. Jest on także dostosowany do założeń naszych Klientów, do ich grup docelowych, cech szczególnych, misji i wizji itd. Bierzemy przede wszystkim pod uwagę insight konsumencki. Pozwala to naszym Klientom osiągać cele wizerunkowe, biznesowe i nie tylko, a nam stale poszerzać portfolio pomyślnych realizacji.

ZOBACZ TAKŻE